Hướng dẫn điều chỉnh sai sót thông tin đã ghi trên sổ BHXH

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 07/04/2017 - 20591 lượt xem.

TP. HCM sẽ áp dụng phiếu giao nhận hồ sơ 302

  Một phần của phiếu giao nhận hồ sơ 302

I. Điều chỉnh nhân thân: họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng năm sinh; giới tính

+ Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản);
+  Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân (Bản sao);
+  Sổ bảo hiểm xã hội mẫu cũ hoặc Tờ bìa sổ BHXH mẫu mới;
+  Các tờ rời sổ BHXH;
+  Thẻ BHYT cũ còn thời hạn sử dụng (nếu có điều chỉnh);
+  Trường hợp cải chính hộ tịch – nếu có: Văn bản đính chính các loại hồ sơ, giấy tờ của đơn vị quản lý và cơ quan có thẩm quyền (Bản sao).

II. Điều chỉnh thông tin cá nhân: số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp; hộ khẩu thường trú; dân tộc; quốc tịch:

+ Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản)
+ Chứng minh nhân dân (bản sao)
+ Sổ bảo hiểm xã hội (mẫu cũ) hoặc Tờ bìa sổ BHXH (mẫu mới)
+ Các tờ rời sổ BHXH
+ Thẻ BHYT cũ còn thời hạn sử dụng – nếu có

Tải PGNHS: TẠI ĐÂY

Thời hạn giải quyết hồ sơ này là 15 ngày làm việc.

Các tỉnh thành khác áp dụng theo Quyết định 959/QĐ-BHXH, hồ sơ gồm:

+ Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

+ Sổ BHXH;

+ Thẻ BHYT cũ còn thời hạn sử dụng (nếu có điều chỉnh);

+ Chứng minh thư nhân dân ( bản sao) hoặc Giấy khai sinh ( bản sao)…. Giấy tờ chứng minh nhân thân hoặc giấy tờ làm căn cứ điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm.

Ngoài ra tùy cơ quan BHXH quản lý sẽ yêu cầu bổ sung hoặc thêm bớt một số hồ sơ.

Diễn đàn Webketoan