Hướng dẫn ghi hóa đơn đối với hàng hóa khuyến mãi bằng sản phẩm

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 14/10/2016 - 8102 lượt xem.

Căn cứ:

Theo đó:

  • Trường hợp doanh nghiệp khuyến mại bằng sản phẩm, hàng khuyến mại đã đăng ký với sở công thương thì khi xuất sản phẩm hàng hóa khuyến mại , doanh nghiệp lập hóa đơn cho khách hàng(kể cả khách hàng ở tỉnh).

Cách ghi hóa đơn:

  • Giá tính thuế được xác định bằng (0)
  • Trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mãi

Lưu ý: Trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.
Ví dụ: Công ty TNHH P sản xuất nước ngọt có ga, năm 2014 Công ty có thực hiện đợt khuyến mại vào tháng 5/2014 và tháng 12/2014 theo hình thức mua 10 sản phẩm tặng 1 sản phẩm. Chương trình khuyến mại vào tháng 5/2014 được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục khuyến mại được thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại. Theo đó, đối với số sản phẩm tặng kèm khi mua sản phẩm trong tháng 5/2014, Công ty TNHH P xác định giá tính thuế bằng không (0).

Trường hợp chương trình khuyến mại vào tháng 12/2014 không được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, Công ty TNHH P phải kê khai, tính thuế GTGT đối với số sản phẩm tặng kèm khi mua sản phẩm trong tháng 12/2014.

Tham khảo:

  1. Khuyến mãi bằng hình thức với giá thấp hơn giá bán hàng, dịch vụ trước đó:

Giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo.

Ví dụ: Công ty N hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, chuyên bán các loại thẻ cào di động. Công ty thực hiện đăng ký khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại dưới hình thức bán hàng thấp hơn giá bán trước đó cho thời gian từ ngày 1/4/2014 đến hết ngày 20/4/2014, theo đó, giá bán một thẻ cào mệnh giá là 100.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT) trong thời gian khuyến mại được bán với giá 90.000 đồng.

Giá tính thuế GTGT đối với một thẻ cào mệnh giá 100.000 đồng trong thời gian khuyến mại được tính như sau: 90 000/(1+10%)

  1. Đối với các hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ thì không phải kê khai, tính thuế GTGT đối với phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ tặng kèm.

 

Tham khảo thêm công văn: Công văn 7518/CT-TTHT, ngày 05/08/2016

 

 

Diễn đàn Webketoan