Hướng dẫn mới về lệ phí trước bạ

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 27/12/2016 - 6432 lượt xem.

Ngày 15/11/2016, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 301/2016/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn về :

  • Đối tượng chịu lệ phí trước bạ;
  • Giá tính lệ phí trước bạ;
  • Mức thu lệ phí trước bạ;
  • Miễn lệ phí trước bạ;
  • Kê khai, thu, nộp lệ phí trước bạ.

So với các quy định cũ, Thông tư này có bổ sung nhiều quy định mới liên quan đến giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ.

Đối tượng chịu lệ phí trước bạ

1) Nhà, đất:
–  Nhà, gồm: nhà ở; nhà làm việc; nhà sử dụng cho các mục đích khác
–  Đất, gồm: các loại đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai thuộc quyền quản lý sử dụng của tổchức, hộ gia đình, cá nhân (không phân biệt đất đã xây dựng công trình hay chưa xây dựng công trình)

2) Súng săn, súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao

3) Tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy.

4) Thuyền thuộc loại phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước, kể cả du thuyền.

5) Tàu bay.

6) Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (sau đây gọi chung là xe máy).

7) Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Trường hợp các loại máy, thiết bị thuộc diện phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhưng không phải là ô tô theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành thì không phải chịu lệ phí trước bạ.

8) Vỏ, tổng thành khung (gọi chung là khung), tổng thành máy của tài sản phải chịu lệ phí trước bạ nêu tại các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 là các khung, tổng thành máy thay thế khác với số khung, số máy của tài sản đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng.


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế:

–  Khoản 1 Điều 19 Thông tư 156/2013/TT-BTC

–  Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011

–  Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013

–  Thông tư số 140/2013/TT-BTC ngày 14/10/2013

–  Thông tư số 140/2015/TT-BTC ngày 03/9/2015

–  Thông tư số 75/2016/TT-BTC ngày 24/5/2016

Tải Thông tư: Tại đây

 

 

Diễn đàn Webketoan