Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 19/03/2018 - 9980 lượt xem.

Vừa qua Cục thuế TP.HCM vừa có file hướng dẫn Quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018.

Gồm có hướng dẫn về:

– Một số điểm lưu ý về thuế GTGT

+ Đối tượng không chịu thuế GTGT
+ Các trường hợp không phải tính và kê khai  nộp thuế GTGT
+ Thuế suất 0%
+ Thuế suất 5%, 10%
+ Khấu trừ thuế GTGT
+ Phương pháp tính thuế GTGT

–  Một số điểm lưu ý về thuế TNDN

+ Chi phí được trừ và không được trừ
+ Trích lập, sử dụng và phát triển KHCN
+ Thuế suất thuế TNDN
+ Ưu đãi thuế TNDN

– Một số điểm lưu ý về thuế TTĐB

+ Khấu trừ thuế TTĐB

+ Giá tính thuế TTĐB đối với khoản chiết khấu thương mại

– Một số điểm lưu ý về hóa đơn chứng từ

+ Đăng ký sử dụng hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn

+ Sử dụng hóa đơn đối với cơ sở giáo dục công lập

+ Sử dụng hóa đơn đối với phí cầu đường

+ Lập hóa đơn đối với quà tặng

– Một số điểm lưu ý về quản lý thuế

– Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2017

– Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2017

– Một số chính sách thuế mới năm 2018

Để xem hướng dẫn chi tiết: xem file đính kèm.

Diễn đàn Webketoan