Hướng dẫn thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở (BHYT có thời hạn 5 năm) có ví dụ– BHXH TP.HCM

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 22/11/2016 - 7382 lượt xem.

1. Người có thẻ BHYT có thời gian tham gia BHYT đủ 05 năm liên tục và có chi phí đồng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (hiện nay là 7.260.000 đồng) tính từ thời điểm đủ 5 năm liên tục trở lên sẽ được thanh toán phần chênh lệch 6 tháng lương cơ sở.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A tham gia BHYT liên tục đủ 5 năm vào ngày 31/12/2015.

Ngày 01/08/2016, Ông A mang hóa đơn chứng từ đến cơ quan BHXH đề nghị thanh toán phần cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT vượt quá 6 tháng lương cơ sở.

Tổng chi phí cùng chi trả của Ông A từ ngày 01/01/2016 đến ngày 01/08/2016 là 20.000.000 đồng. Khi đó Ông A sẽ được thanh toán lại số tiền cùng chi trả là 20.000.000 đồng – 7.260.000 đồng = 12.740.000 đồng và được cơ quan BHXH cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm kể từ ngày 01/08/2016.


Ví dụ 2: Nguyễn Văn B tham gia BHYT liên tục đủ 5 năm vào ngày 31/05/2016. Ngày 01/08/2016, Ông B mang hóa đơn chứng từ đến cơ quan BHXH đề nghị thanh toán phần cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT vượt quá 6 tháng lương cơ sở. Ông Nguy

Tổng chi phí cùng chi trả của Ông B từ ngày 01/01/2016 đến ngày 01/08/2016 là 20.000.000 đồng, trong đó số tiền cùng chi trả từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/05/2016 là 5.000.000 đồng và số tiền cùng chi trả từ ngày 01/06/2016 đến ngày 01/08/2016 là 15.000.000 đồng.

Khi đó Ông B sẽ được thanh toán lại số tiền cùng chi trả là 15.000.000 đồng – 7.260.000 đồng = 7.740.000 đồng và được cơ quan BHXH cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm kể từ ngày 01/08/2016.

2. Thủ tục thanh toán phần chênh lệch đồng chi trả quá 6 tháng lương cơ sở được tiếp nhận theo hồ sơ chi trả trực tiếp:

Thủ tục:

– Thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh (bản sao)
– Hóa đơn viện phí (bản chính).
– Lập Phiếu Giao nhận hồ sơ (mẫu 502 trên trang web của Bảo hiểm xã hội TP.HCM).

Nguồn: Thông báo 1810/TB-BHXH, ngày 17/11/2016

Diễn đàn Webketoan