Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 29/09/2014 - 9661 lượt xem.

Vừa qua, ngày 12/09/2014, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư  số 134/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư. Theo đó:

Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư đang trong giai đoạn đầu tư nhưng chưa đi vào hoạt động, doanh nghiệp đang hoạt động có dự án đầu tư  trực tiếp hoặc ủy thác thực hiện nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư mà gặp khó khăn khách quan về tài chính thì được lựa chọn áp dụng gia hạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu và hoàn thuế GTGT nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Doanh nghiệp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề); có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của doanh nghiệp;
  • Có tổng giá trị nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định từ 100 tỷ đồng trở lên;
  • Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT

dan-doi-quan-ly-vina_megastar-khong-kha-thi-VenuslandDoanh nghiệp đủ các điều kiện trên  được gia hạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư trong thời gian là 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định.

Việc gia hạn nộp thuế áp dụng kể từ lô hàng hóa nhập khẩu đầu tiên về cảng mà giá trị chưa đến 100 tỷ đồng. Hàng hóa được thông quan ngay khi cơ quan hải quan hoàn thành việc kiểm tra thực tế.

Ngoài ra, Thông tư  còn hướng dẫn rõ hồ sơ, trình tự gia hạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu và hoàn thuế GTGT.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 10 năm 2014

Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng quy định trên có tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng chưa đến thời hạn nộp thuế  thì được gia hạn nộp thuế và hoàn thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Xem toàn bộ văn bản và download về tại : http://forum.webketoan.vn/ 

Diễn đàn Webketoan