Hướng dẫn thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/07/2017

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 10/07/2017 - 9484 lượt xem.

Từ ngày 29/05/2017, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 838/QĐ-BHXH

Theo đó:

Quyết định này hướng dẫn về quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN (sau đây gọi chung là giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội), bao gồm:

– Đăng ký tham gia giao dịch điện tử;
– Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT;
– Giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN (gọi chung là bảo hiểm xã hội);
– Giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định tại Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

                           Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Cụ thể:

I. THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN, BẢO HIỂM TNLĐ, BNN; CẤP SỔ BHXH,THẺ BHYT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC

1) Lập và gửi hồ sơ điện tử

a) Kê khai thông tin của đơn vị; nhập thông tin của người lao động từ các Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu số TK1-TS) đối với người chưa cung cấp được mã số BHXH hoặc thay đổi thông tin, các giấy tờ chứng minh của người lao động; lập Danh sách người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN (mẫu số D02-TS), Bảng kê thông tin (mẫu số D01-TS) vào phần mềm kê khai của BHXH Việt Nam hoặc của Tổ chức I-V AN;
b) Ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.

2) Nhận Thông báo xác nhận nộp hồ sơ điện tử (mẫu số 02/TB-GDĐT); Thông báo giải quyết hồ sơ giao dịch điện tử và trả kết quả (mẫu số 03/TB-GDĐT) tại địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của đơn vị.

3) Nhận kết quả giải quyết : C12-TS, C13-TS, sổ BHXH, thẻ BHYT

II. GIẢI QUYẾT, CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH, BHTN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC

1) Lập hồ sơ điện tử như sau:

– Đối với trường hợp hưởng ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, lập :

+ Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (mẫu số C70a-HD);
+ Danh sách người lao động chưa nhận chế độ (mẫu số 23-CBH);

– Đối với trường hợp hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, TNLĐ, BNN, lập:

+ Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí (mẫu số 12-HSB);
+ Tờ khai của thân nhân (mẫu số 09A-HSB);
+ Văn bản đề nghị (mẫu số 05-HSB);

– Đối với hồ sơ chi hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, lập hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 30 Quyết định số 828/QĐ-BHXH:

+ Giấy đề nghị tạm ứng kinh phí (mẫu số 24-CBH);
+ Danh sách người lao động đã được đào tạo có chữ ký xác nhận của từng người lao động (mẫu số 25-CBH).

Đối với hồ sơ chi hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị TNLĐ, BNN khi trở lại làm việc; chi phí giám định y khoa; chi hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về TNLĐ, BNN lập hồ sơ theo quy định

Danh mục biểu mẫu được đính kèm cụ thể trong Quyết định này.

2) Ký điện tử trên các mẫu quy định và gửi đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.

3) Nhận Thông báo xác nhận nộp hồ sơ điện tử (mẫu số 02/TB-GDĐT); Thông báo giải quyết hồ sơ giao dịch điện tử và trả kết quả (mẫu số 03/TB-GDĐT) tại địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của đơn vị.
……
Lưu ý:

Trường hợp chưa liên thông dữ liệu:

  • Tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển đổi chứng từ liên quan kèm theo ở dạng giấy (chứng từ do cơ quan, tổ chức khác ban hành) sang dạng điện tử và gửi trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam; trường hợp không gửi được trên Cổng thông tin điện tử, thực hiện gửi chứng từ giấy qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc gửi trực tiếp (đối với cá nhân) tới cơ quan BHXH để đối chiếu, xét duyệt trước khi nhận kết quả giải quyết.

Tổ chức, cá nhân thực hiện gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tới cơ quan BHXH trong một số trường hợp sau:

– Trường hợp đề nghị ghi xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH;
– Điều chỉnh chức danh nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995;
– Gửi giấy tờ chứng minh hưởng quyền lợi BHYT cao hơn; chứng từ thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT (đối với cá nhân);
– Gửi hồ sơ kèm theo sổ BHXH trong trường hợp thời gian công tác ghi trên sổ BHXH trước năm 2008.

——————————————-

Ghi chú: TP.HCM vẫn thực hiện lập hồ sơ BHXH theo các phiếu giao nhận hồ sơ, chẳng hạn, hồ sơ về chế độ thai sản, dưỡng sức, ốm đau thực hiện theo Phiếu giao nhận hồ sơ 601.

Tải quyết định: Tại đây

Diễn đàn Webketoan