Kê khai hóa đơn đầu vào chưa thông báo phát hành thì bên mua có bị phạt?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 22/12/2016 - 7678 lượt xem.

Ngày 14/12/2016, Tổng cục thuế ban hành công văn 5791/TCT-CS, hướng dẫn về việc xử lý hành vi sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành.

Căn cứ: Khoản 1, Điều 12, Thông tư 166/2013/TT-BTC
“Sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm, nhưng khi cơ quan thuế kiểm tra phát hiện, người mua có hồ sơ, tài liệu, chứng từ, hóa đơn chứng minh được lỗi vi phạm hóa đơn bất hợp pháp thuộc về bên bán hàng và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định”.

Theo đó:

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn mà bên bán chưa thông báo phát hành  nhưng doanh nghiệp:

– Có hồ sơ, tài liệu, chứng từ, hóa đơn chứng minh được lỗi vi phạm hóa đơn bất hợp pháp thuộc về bên bán;
– Hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định.

Thì bị xử phạt về hành vi khai sai dẫn đến nộp thiếu thuế hoặc tăng tiền thuế hoàn, không bị phạt về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp bị xem là gian lận thuế sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 13, Thông tư 166/2013/TT-BTC

Mức xử phạt là 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm cao hơn so với mức quy định của pháp luật về thuế.

Tải công văn: Tại đây

 

Diễn đàn Webketoan