Không sản xuất kinh doanh, Văn phòng đại diện nước ngoài có phải nộp thuế GTGT, Thuế TNDN và lệ phí môn bài?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 16/02/2017 - 7046 lượt xem.

Ngày 24/01/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1200/BTC-TCT

Căn cứ:

– Điều 4 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12
– Khoản 1, Điều 2 Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12
– Khoản 6, Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP
– Khoản 1a.6 Điều 24 Thông tư số 111/2013/TT-BTC
– Điều 27 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP
– Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC
– Khoản 3c Điều 5 Thông tư 95/2016/TT-BTC

Theo đó:

Nếu doanh nghiệp nước ngoài thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam mà Văn phòng đại diện không tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mà chỉ có chức năng liên lạc, tìm hiểu thị trường,….thì Văn phòng đại diện không phải nộp thuế GTGT, thuế TNDN, lệ phí môn bài tại Việt Nam.

Tuy nhiên, VPĐD phải thực hiện đăng ký thuế để được cấp Mã số thuế nộp thay theo quy định (thông tư 95/2016/TT-BTC).

VPĐD sử dụng mã số thuế nộp thay để khấu trừ , nộp thay thuế TNCN cho cá nhân làm việc tại VPĐD hoặc khấu trừ, nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có).

Tải Công văn 1200/BTC-TCT

Diễn đàn Webketoan