Lập hóa đơn sai thời điểm, người mua có được đưa chi phí hóa đơn vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 07/07/2016 - 9209 lượt xem.

Căn cứ:
– Tại khoản 2, Điều 36, Thông tư 39/2014/TT-BTC
– Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC 
Theo đó:

Trường hợp doanh nghiệp mua nguyên vật liệu chính của nhà cung cấp để phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng nhà cung cấp không lập hóa đơn đúng thời điểm (giao hàng tháng trước, tháng sau mới xuất hóa đơn).

Nếu hóa đơn đáp ứng điều kiện theo quy định thì doanh nghiệp vẫn được tính vào chi phí hợp lý.

Nhà cung cấp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm.

Nguồn tham khảo: Công văn 2731/TCT-CS, ngày 20/06/2016

Diễn đàn Webketoan