Lưu ý về thời hạn nộp thuế TNCN năm 2020

Đăng bởi: Loan Nguyễn - Wednesday 10/03/2021 - 2249 lượt xem.

Từ tháng 11 năm 2020 cho đến nay nhiều chính sách thuế mới bắt đầu có hiệu lực thi hành, trong đó nhiều quy định mới liên quan trực tiếp tới người lao động, đặc biệt liên quan đến thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đã gần kề. Do vậy, lưu ý người nộp thuế về thời hạn quyết toán thuế năm 2020 như sau:

– Từ ngày 1/7/2020, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành đã thay đổi quy định về thời hạn quyết toán thuế TNCN theo năm (Khoản 2, Điều 44, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14) quy định riêng đối với tổ chức và cá nhân như sau:

+ Đối với tổ chức chi trả thu nhập: Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 31/3/2021) hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm;
+ Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 30/4/2021), được lùi một tháng so với quy định cũ. Riêng với các hồ sơ quyết toán thuế có số thuế nộp thừa và người nộp thuế có đề nghị hoàn thì không áp dụng quy định về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế nêu trên.


Trước đây, quy định chung về thời hạn quyết toán thuế TNCN theo năm của người nộp thuế (đối với cả trường hợp người nộp thuế là tổ chức chi trả thu nhập và người nộp thuế là cá nhân trực tiếp quyết toán) tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành là ngày thứ 90 kể từ khi kết thúc năm dương lịch.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế là cá nhân thực hiện quyết toán thuế năm 2020 một cách thuận tiện, nhanh chóng, hướng tới cải cách, hiện đại hóa ngành thuế, kết nối Chính Phủ điện tử, đồng thời phòng, tránh bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut Covid-19 gây ra, Cơ quan Thuế đã và đang tổ chức cấp tài khoản giao dịch điện tử cho các cá nhân có thể kê khai và nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN theo phương thức điện tử mà không cần phải đến Cơ quan Thuế. Cơ quan Thuế khuyến khích người nộp thuế đăng ký tài khoản giao dịch điện tử để thực hiện kê khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế qua phương thức điện tử mà không cần phải đến trực tiếp Cơ quan Thuế.

Nguồn: Cục thuế TP Hà Nội.

 

 

Diễn đàn Webketoan