Mã số thuế phụ thuộc cũng là mã số thuế cá nhân và được sử dụng đến suốt đời ; xử lý mã số thuế phụ thuộc bị trùng CMND

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 18/05/2016 - 24771 lượt xem.

Mã số thuế đã cấp cho người phụ thuộc hay người nộp thuế là duy nhất

Căn cứ: Khoản 3, Điều 3, Thông tư 80/2012/TT-BTC

Theo đó: Mã số thuế đã cấp cho người phụ thuộc hay người nộp thuế là duy nhất và được sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó đối với các giao dịch phát sinh với cơ quan thuế (nếu có).

• Cách xử lý trùng CMND, trùng thông tin giấy khai sinh

+ Theo công văn 4313/TCT-CNTT thì hồ sơ để xác minh là bản sao (photo) CMND của người nộp thuế
+ Theo công văn 2871/TCT-CNTT
Cục thuế , chi cục thuế sẽ tiến hành xác minh:
Bước 1: Kiểm tra thông tin CMND
– Nếu nhập nhầm thì sẽ tiến hành cập nhật lại
– Nếu đã khớp thông tin thì thực hiện tiếp bước 2
Bước 2: Tra cứu thông tin người nộp thuế trên trang web tncnonline.tct.vn (có thể tra cứu theo mã số thuế hoặc số CMND)
Nếu thông tin của cá nhân bị trùng CMND khớp với thông tin cá nhân của NNT liên quan (Tên, ngày sinh, số CMND, ngày cấp CMND):
+ Trong trường hợp hệ thống cho phép thay thế thì NSD thực hiện thay thế trên chức năng của ứng dụng
+ Trong trường hợp không được thay thế thì Cơ quan thuế làm việc với NNT để làm các thủ tục theo quy định đăng ký thuế hiện hành (ví dụ: trường hợp NNT có có 2 mã số thuê TNCN trở lên thì cơ quan thuế hướng dẫn NNT làm thủ tục đóng 1 MST và chỉ sử dụng MST còn lại; trường hợp NNT làm hồ sơ đăng ký mới và bị báo trùng với 1 MST mà NNT đã được cấp và đang ở trạng thái hoạt động thì cơ quan thuế hướng dẫn NNT đăng ký cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc MST mà NNT đã được cấp,…)
– Nếu thông tin của cá nhân bị trùng CMND không khớp với thông tin cá nhân của NNT liên quan (Tên, ngày sinh, số CMND, ngày cấp CMND):

+ Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 4313/TCT-CNTT ngày 21/10/2009.

Cụ thể như sau: Thực hiện xử lý trùng CMND trên hệ thống đăng ký mã số thuế bằng cách nhập bổ sung thêm 03 ký tự là ký tự viết tắt tên tỉnh (Ví dụ: Nam Định viết tắt là NDI, Hà Nam là HNA, Hà Nội là HAN, Đồng Nai là DON; Bà Rịa -Vũng Tàu là BRV v.v…) vào sau ô CMND của NNT và thực hiện việc đăng ký mã số thuế theo đúng quy trình đăng ký thuế hiện hành.
+ In và lưu kết quả tra cứu thông tin của cá nhân báo trùng vào hồ sơ đăng ký thuế của cá nhân.

Nguồn tham khảo:

Công văn 1333/TCT-TNCN, ngày 10/04/2015

Công văn 1054/TCT-TNCN, ngày 26/03/2015

Công văn 2871//TCT-CNTT, ngày 03/08/2010

Công văn 4313/TCT-TNCN, ngày 21/10/2009

 

Diễn đàn Webketoan