Một số hướng dẫn của Tổng cục thuế

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 26/05/2016 - 5949 lượt xem.

♦ Chi phí được trừ đối với hàng hoá bị hư hỏng

Căn cứ:
– Tiết b, Khoản 2.1, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC
– Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC
Theo đó:
– Về nguyên tắc, hồ sơ đối với hàng hoá bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hoá hết hạn sử dụng, được tính vào chi phí được trừ bao gồm tài liệu:
+ Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập.

Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa hư hỏng phải xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng; chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có) kèm theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

+ Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

+ Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

♦ Cách xác đinh giá trị của hàng khuyến mãi để ghi giảm giá trị hàng hoá mua về

Căn cứ: Khoản 1.6.3 Điều 79, Thông tư 200/2014/TT-BTC

Theo đó:
– Doanh nghiệp xuất hàng hoá để khuyến mại, quảng cáo nhưng khách hàng chỉ được nhận hàng khuyến mãi, quảng cáo kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hoá (ví dụ mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm) thì bản chất là giảm giá hàng bán nên phải phân bổ số tiền thu được cả 03 sản phẩm (bao gồm cả hàng khuyến mãi)
Đối với bên mua, số tiền phải trả hoặc đã trả để mua hàng sẽ được phân bổ cho cả số lượng hàng hoá mua và hàng hoá được khuyến mãi.

– Trường hợp cả hàng hóa mua và hàng hoá được khuyến mãi là giống hệt nhau, ví dụ mua 2 sản phẩm được tặng 01 sản phẩm thì đơn giá của 1 đơn vị hàng hóa (kể cả hàng được khuyến mãi) được xác định là tổng số tiền phải trả hoặc đã trả để mua hàng chia cho tổng số lượng hàng hóa được nhận về (3 sản phẩm)

– Trường hợp hàng hoá được khuyến mãi khác với hàng hóa mà doanh nghiệp mua về thì căn cứ vào giá trị niêm yết của hàng khuyến mãi mà bên bán hàng công bố cho khách hàng hoặc giá trị thị trường của hàng hóa giống hệt để xác định giá trị của hàng khuyến mãi.

*Nguồn tham khảo: Công văn 5357/TCT-CS, ngày 11/12/2015

Diễn đàn Webketoan