Một số thủ tục hải quan và phi mậu dịch

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Saturday 23/04/2016 - 5152 lượt xem.

Hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ được miễn nộp hợp đồng mua bán
+ Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC
+ Hồ sơ xuất khẩu không yêu cầu doanh nghiệp nộp hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại; hồ sơ nhập khẩu không yêu cầu doanh nghiệp nộp hợp đồng mua bán.

Nguồn tham khảo: công văn 495/GSQL-GQ2, ngày 14/04/2016

Điều kiện, thủ tục thành lập địa điểm hải quan
Trường hợp Công ty có nhu cầu thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan, địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nội địa, kho hải quan, kho hàng không kéo dài thì điều kiện, hồ sơ, thủ tục thực hiện theo quy định từ Điều 97 – Điều 101 Thông tư số 38/2015/TT-BTC

Nguồn tham khảo: công văn 497/GSQL-TH, ngày 14/04/2016

Hàng biếu tặng tại triễn lãm phải khai hải quan tại nơi tạm nhập
Căn cứ các quy định
+ Điều 136, 137 Luật Thương mại số 36/2005/QH11
+ Khoản 6, Điều 53 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ
+ Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính
Đối với hàng hóa doanh nghiệp đã biếu tặng tại hội chợ triển lãm thì địa điểm làm thủ tục hải quan là tại Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai tạm nhập

Nguồn tham khảo: Công văn 395/GSQL-GQ3, 23/03/2016″

Hàng hóa dự kiến bán tại triễn lãm nên làm thủ tục nhập khẩu thay vì tạm nhập
Theo quy định:
+ Khoản 6 Điều 53 Nghị định 08/2015/NĐ-CP
+ Khoản 1 Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC ,
Khi bán, tặng, cho hàng hóa tạm nhập tham dự hội chợ triển lãm, doanh nghiệp phải đăng ký tờ khai hải quan mới để chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa từ tạm nhập dự triển lãm sang nhập khẩu tiêu thụ nội địa. Vi phạm quy định này, tức không mở tờ khai hải quan mới khi bán, tặng, cho hàng hóa tại hội chợ triển lãm, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt
Để tránh xảy ra vi phạm va bị xử phạt hành vi nêu trên, doanh nghiệp có thể thực hiện một trong 2 phương án sau đây:
+ Trường hợp xác định được số lượng và chủng loại hàng hóa dự kiến bán, tặng tại hội chợ triển lãm, doanh nghiệp nên thực hiện thủ tục nhập khẩu (thay vì thủ tục tạm nhập) đối với số hàng hóa dự kiến bán, tặng
+ Trường hợp không xác định được số lượng và chủng loại hàng hóa bán, tặng tại hội chợ triển lãm, doanh nghiệp nên thực hiện thủ tục nhập khẩu cho toàn bộ lô hàng. Kết thúc triển lãm, số lượng hàng không bán, tặng hết sẽ làm thủ tục tái xuất khẩu và áp dụng chính sách hoàn thuế đối với hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải tái xuất theo quy định tại Điều 114, Điều 116 Thông tư 38/2015/TT-BTC

Nguồn tham khảo: Công văn 481/GSQL-GQ3, ngày 13/04/2016

Diễn đàn Webketoan