Một vài lưu ý về gửi hồ sơ BHXH qua bưu điện – BHXH TP.HCM

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 09/08/2016 - 40143 lượt xem.

Khi nộp hồ sơ đơn vị ghi rõ ngoài bì thư các thông tin:
● Địa chỉ và mã đơn vị tham gia BHXH (cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ lấy địa chỉ này để chuyển kết quả hồ sơ về cho đơn vị).
● Loại hồ sơ: ghi theo mã số Phiếu giao nhận hồ sơ.
Từ ngày 15/7/2016, đơn vị nộp hồ sơ qua đường bưu điện yêu cầu ghi rõ tên phòng của cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (nếu đơn vị đang tham gia tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh) hoặc tên bộ phận của Bảo hiểm xã hội quận huyện (nếu đơn vị đang tham gia tại Bảo hiểm xã hội quận/huyện).

Ví dụ minh họa như sau: ngoài bì thư khi nộp hồ sơ ghi:
Nơi gửi: Tổng công ty cổ phần Bảo Minh – mã đơn vị QW0077Z
Địa chỉ đơn vị: 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TPHCM
Loại hồ sơ: 302, 103 và 108 (ghi theo mã phiếu giao nhận hồ sơ)
Nơi nhận: Phòng Quản lý Thu – Bảo hiểm xã hội TPHCM, số 117C Nguyễn Đình Chính, phường 15, quận Phú Nhuận.

Các loại hồ sơ gửi về các phòng (bộ phận) cụ thể như sau:
Hồ sơ chuyển về phòng (bộ phận) Quản lý thu: PGNHS 101 đến PGNHS 111, 201, 202, 203, 604A, 607A, 302, 303, 304, 310, 311, 317, 401.
Hồ sơ chuyển về phòng(bộ phận) cấp sổ thẻ: PGNHS 301, 305, 306, 313, 314, 402, 403.
Hồ sơ chuyển về phòng(bộ phận) chế độ BHXH: 601, 604B, 605, 606A, 607B, 612, 615, 615H, 616, 620, 620H, 622, 625, 626, 315.
Hồ sơ chuyển về phòng giám định BHYT: PGNHS 50…
Hồ sơ chuyển về phòng(bộ phận) tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính: 308.
Hồ sơ chuyển về phòng(bộ phận) kế hoạch tài chính: 506.

Lưu ý: Nếu trong một lần gửi có nhiều loại hồ sơ cần gửi về nhiều phòng (bộ phận) khác nhau, thì yêu cầu đơn vị đóng riêng bì hồ sơ theo từng phòng (bộ phận), sau đó gộp chung tất cả các bì hồ sơ đóng chung vào một bao bì lớn, bên ngoài ghi rõ số lượng các bì hồ sơ nhỏ có bên trong. Nếu ngoài bì hồ sơ không ghi rõ gửi phòng (bộ phận) nào, cơ quan BHXH sẽ gửi chuyển trả cho đơn vị.

Thời gian nhận kết quả đã được định sẵn trên các Phiếu giao nhận của từng loại hồ sơ và cộng thêm 3 ngày qua bưu điện (tính cả 2 lượt: gửi và nhận).

Nguồn: Công văn 1762/BHXH-TNTKQ, ngày 12/07/2016

Diễn đàn Webketoan