Mức lương tối thiểu vùng theo Nghị quyết 69/2022/QH15

Đăng bởi: Thư Phạm - Tuesday 28/02/2023 - 2270 lượt xem.

Nghị quyết 69/2022/QH15 của Quốc Hội ngày 11/11/2022 đã thông qua việc tăng lương cơ sở từ ngày 01/07/2023 lên 1.800.000 đồng/tháng (hiện tại đang là 1.490.000 đồng/tháng).

Công văn 470/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương V/v rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu có đề cập:

  1. Tổ chức nắm tình hình triển khai thực hiện mức lương tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP. (……)
  2. Cập nhật tình hình lao động, việc làm, đơn hàng của các doanh nghiệp, cung – cầu lao động trên địa bàn trong Quý I năm 2023 (đặc biệt là sau Tết Âm lịch); dự báo nhu cầu sử dụng lao động và tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn trong thời gian tới; đề xuất, kiến nghị về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu áp dụng cho năm 2024 gắn với bối cảnh dự báo.

Như vậy có thể hiểu là lương tối thiểu vùng cho giai đoạn từ 01/07/2023 trở đi vẫn áp dụng theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 12/06/2022 cho đến khi có thay đổi.

Cụ thể như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng theo tháng

(Đơn vị: đồng/tháng)

Mức lương tối thiểu vùng theo giờ

(Đơn vị: đồng/giờ)

Vùng I

4.680.000

22.500

Vùng II

4.160.000

20.000

Vùng III

3.640.000

17.500

Vùng IV

3.250.000

15.600

 

Diễn đàn Webketoan