Mức phí cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành từ ngày 14/5/2018

Đăng bởi: Phạm Hằng - Wednesday 09/05/2018 - 6119 lượt xem.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 33/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại việt nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.

Ảnh: internet

Theo điều 4 quy định mới về mức thu phí, lệ phí thẩm định cấp GPKD dịch vụ lữ hành nội địa như sau:

1. Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa:

a) Cấp mới: 3.000.000 đồng/giấy phép;

b) Cấp đổi: 2.000.000 đồng/giấy phép;

c) Cấp lại: 1.500.000 đồng/giấy phép.

2. Lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài:

a) Cấp mới: 3.000.000 đồng/Giấy phép.

b) Cấp lại, Điều chỉnh, gia hạn: 1.500.000 đồng/Giấy phép

Thông tư 33/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 14/5/2018.

Diễn đàn Webketoan