Năm 2013, ngành Thuế phải thu ngân sách 644.500 tỷ đồng

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 14/01/2013 - 4666 lượt xem.

   (eFinance Online) – Theo ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thuế, trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, số lượng doanh nghiệp phải giải thể và tạm ngừng hoạt động 46,5 nghìn doanh nghiệp… cùng với các biện pháp miễn giảm, gia hạn nộp thuế tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; Tổng cục Thuế đã thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp NSNN từ trung ương đến địa phương.

 Ảnh minh họa  – nguồn internet

Đồng thời thành lập các Tổ công tác chỉ đạo việc kiểm tra đôn đốc thu nợ thuế tại các ngân hàng, tập đoàn, tổng công ty để khai thác, chống thất thu ngân sách. Cơ quan thuế cũng tăng cường giám sát hoạt động của    

doanh nghiệp (DN) để kịp thời phát hiện các trường hợp có kinh doanh nhưng không kê khai hoặc chưa đưa vào quản lý; tập trung đẩy mạnh công tác thanh tra đối với các DN có các hoạt động giao dịch liên kết, DN có dấu hiệu chuyển giá, thanh tra theo chuyên đề đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao. Kết quả năm 2012 đã thanh tra, kiểm tra 55.850 DN, tăng 11,2% so với năm 2011. Tổng số truy thu, truy hoàn và phạt đạt trên 9.000 tỷ đồng tăng trên 20% so với năm 2011.

Đối với các DN lỗ có dấu hiệu chuyển giá đã thanh tra, kiểm tra tại 2.027 DN, đã kiến nghị truy thu xử phạt khoảng 683,5 tỷ đồng, giảm lỗ trên 3.700 tỷ đồng, giảm khấu trừ 202 tỷ đồng và nộp vào NSNN trên 200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngành thuế đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế và ứng dụng công nghệ thông tin để tự động hoá các quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuế trong đó đã triển khai dự án kê khai thuế qua mạng tại 50 cục thuế các địa phương, với trên 200.000 DN đăng ký và kê khai nộp thuế qua mạng.

Với việc triển khai các biện pháp quyết liệt nên đến hết 31/12/2012, tổng thu NSNN ước đạt 742.950 tỷ đồng, bằng 100,3% so với dự toán, bằng 100,2% so với số báo cáo Quốc hội, tăng 5,5% so với thực hiện năm 2011. Riêng số thu do ngành thuế quản lý ước đạt 607.844 tỷ đồng, bằng 104,5% so với dự toán (tương ứng vượt 26.244 tỷ đồng), bằng 103,2% so với số báo cáo Quốc hội, tăng 12,4% so với thực hiện năm 2011. Trong đó thu từ dầu thô ước đạt trên 140.000 tỷ đồng, bằng 161% so với dự toán và tăng 27,1% so với năm 2011; thu nội địa ước đạt 467.737 tỷ đồng, đạt 94,6% so với dự toán và tăng 8,6% so với thực hiện năm 2011; thu nội điạ không kể tiền sử dụng đất ước đạt gần 423.000 tỷ đồng, bằng 92,3% so với dự toán. Đến 31/12/2012, cả nước có 48/63 địa phương hoàn thành dự toán số thu do ngành quản lý, 44/63 địa phương hoàn thành dự toán thu nội địa.

Năm 2013, Quốc hội, Chính phủ giao cho ngành Thuế là 644.500 tỷ đồng, trong đó thu từ dầu thô là 99.000 tỷ đồng, thu nội địa là 545.500 tỷ đồng, tăng gần 20% so với thực hiện năm 2012.

(Nhã Tường)

Nguồn eFinance

Diễn đàn Webketoan