Năm 2019, có phải nộp thang bảng lương không?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 27/12/2018 - 13936 lượt xem.

Theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP, bắt đầu từ 01/01/2019 sẽ thay đổi mức lương tối thiểu vùng năm 2019.

Cụ thể:

 

Vậy đối với những doanh nghiệp đang có mức lương tối thiểu vùng thấp hơn mức lương của năm 2019 có phải nộp lại thang bảng lương hay không?
– Trên 10 lao động: Phải nộp, nộp tại Phòng lao động thương binh xã hội Quận, Huyện nơi doanh nghiệp bạn đăng ký trụ sở.

(Hồ sơ mẫu: tham khảo mẫu tại Phòng lao động thương binh xã hội)

 

– Dưới 10 lao động: được miễn, căn cứ Nghị định 121/2018/NĐ-CP
Webketoan-thang-bang-luong

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương như sau:
…..
…..

2. Bổ sung vào cuối điểm a khoản 2 Điều 10 Chương IV như sau:
 

Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.”

Diễn đàn Webketoan