Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ quyết toán thuế TNCN lên phiên bản 3.3.1

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 16/02/2017 - 10908 lượt xem.

Thông báo Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.3.1 đáp ứng thay đổi tên địa bàn hành chính mới nhất thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Lai Châu, Quảng Trị, Phú Yên, Tây Ninh, An Giang, Hưng Yên, Thanh Hóa từ ngày 09/02/2017.

Dưới đây là link tải ứng dụng QTTNCN 3.3.1 và các ứng dụng hỗ trợ liên quan

1. Ứng dụng QTTNCN 3.3.1

Link : http://www.mediafire.com/file/8e4o6ua7g5vo4ce/HTQT+TNCN+v3.3.1.rar

2. Chương trình .Net frame work 4.0 hỗ trợ chạy các ứng dụng trên hệ điều hành Windows.

http://download.microsoft.com/download/9/5/A/95A9616B-7A37-4AF6-BC36-D6EA96C8DAAE/dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

3. Ứng dụng đọc hồ sơ thuế XML – iTaxViewer phiên bản 1.3.0

http://ihtkkresource.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt_resource/resources/iHTKK/iTaxViewer.rar

Nguồn: Hoa Nguyen, tncnonline.com.vn

Diễn đàn Webketoan