Nâng cấp ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.4, ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.3.0

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 17/05/2017 - 6172 lượt xem.

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

V/v: Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.4, ứng dụng Hỗ trợ đọc hồ sơ thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.3.0, đáp ứng triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử

Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.4, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.3.0, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Kê khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.4 đáp ứng triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử

1.1. Nâng cấp đáp ứng triển khai cho 50 Cục Thuế chưa triển khai dịch vụ hoàn thuế điện tử, cung cấp các chức năng:

– Lập Giấy đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/ĐNHT và hệ thống gửi thông báo về việc nhận hồ sơ hoàn thuế: Thông báo tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử mẫu 01-1/TB-HĐT, Thông báo Xác nhận nộp và thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử mẫu 01-2/TB-HĐT.

– Tra cứu giấy đề nghị hoàn thuế.

– Xem thông báo hoàn thuế.

– Gửi hồ sơ đính kèm theo giấy đề nghị hoàn, hồ sơ bổ sung điều chỉnh, văn bản đề nghị hủy hồ sơ hoàn thuế.

1.2. Nâng cấp đáp ứng các yêu cầu phát sinh sau triển khai thí điểm tại 13 Cục Thuế (Áp dụng cho 63 Cục Thuế)

– Bổ sung chức năng gửi hồ sơ đính kèm theo giấy đề nghị hoàn (định dạng word, excel, pdf).
– Nâng cấp chức năng gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh, văn bản đề nghị hủy: cho phép gửi file định dạng pdf; Bổ sung thêm nút chọn đã hoàn thành giải trình bổ sung.

2. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.3.0:

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.3.0 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.4.

Bắt đầu từ ngày 16/05/2017, người nộp thuế có thông báo được sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử của cơ quan thuế lưu ý: Khi kê khai hồ sơ hoàn thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng iHTKK 3.4.4, iTaxViewer 1.3.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Người nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:

+ Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.4, iTaxViewer 1.3.0: Thực hiện kê khai hoặc tải bộ cài iTaxViewer tại http://kekhaithue.gdt.gov.vn
+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng: Tải và xem: Tại đây.

Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.
Mọi phản ánh, góp ý của người nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ người nộp thuế về ứng dụng iHTKK, iTaxViewer do Cơ quan Thuế cung cấp.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Nguồn: Tổng cục thuế

Diễn đàn Webketoan