Ngân hàng bị ‘kiểm soát đặc biệt’ buộc phải sáp nhập

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 19/03/2013 - 4335 lượt xem.

Nếu mất thanh khoản hoặc mất an toàn hoạt động, ngân hàng sẽ chịu sự kiểm soát đặc biệt hàng ngày từ Ngân hàng Nhà nước và buộc phải sáp nhập, hợp nhất nếu không đủ khả năng tăng vốn điều lệ.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 07 về việc kiểm soát đặc biệt đối với các ngân hàng. Nhà điều hành nêu rõ, kiểm soát đặc biệt là việc một tổ chức tín dụng bị đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước do có nguy cơ mất khả năng chi trả, mất khả năng thanh toán hoặc vi phạm nghiêm trọng pháp luật dẫn đến nguy cơ mất an toàn hoạt động.

hbb1-aq460

 Ngân hàng nhà nước sẽ công khai danh tính nhà băng yếu kém, mất thanhh toán và phải chịu  sự kiểm soát  đặc biệt hàng ngày. Ảnh: A.Q

Tùy vào mức độ rủi ro và thực trạng tài chính, Ngân hàng Nhà nước có thể giám sát dưới hình thức giám sát đặc biệt (giám sát hàng ngày) hoặc kiểm soát toàn diện (kiểm soát trực tiếp và toàn diện mọi hoạt động hàng ngày) của ngân hàng đó.

Các ngân hàng thuộc diện “kiểm soát đặc biệt” sẽ phải tăng vốn điều lệ để đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn vốn pháp định cũng như đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động. Ngoài ra, nhà điều hành có thể yêu cầu chủ sở hữu ngân hàng đó bị kiểm soát đặc biệt trình kế hoạch tái cơ cấu. Nếu không thể tăng vốn điều lệ, ngân hàng này buộc phải sáp nhập, hợp nhất với một ngân hàng khác hoặc chấm dứt hoạt động tránh gây mất an toàn hệ thống.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước có thể chỉ định tổ chức tín dụng khác tham gia góp vốn, mua cổ phần của nhà băng yếu kém nếu xác định số lỗ lũy kế của đơn vị bị kiểm soát đặc biệt theo báo cáo tài chính đã kiểm toán gần nhất.

Thông tư này cũng nêu rõ Ngân hàng Nhà nước sẽ công khai danh tính đơn vị thuộc diện kiểm soát đặc biệt trên website của ngân hàng đó hoặc của Ngân hàng Nhà nước cũng như trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc tại Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, thời điểm công bố sẽ do Thống đốc quyết định để tạo điều kiện thuận lợi, tránh việc xử lý các ngân hàng yếu kém bị ảnh hưởng không đáng có.

Về thành viên Ban kiểm soát đặc biệt, Thống đốc sẽ quyết định thành phần, số lượng và cơ cấu. Đây phải gồm cán bộ của Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, các chuyên gia ngân hàng và cán bộ của tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, người này phải không có liên quan với thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và cổ đông lớn của tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt.

Các quy định trong Thông tư 07 có hiệu lực thi hành từ ngày 27/4.

Thanh Thanh Lan

Nguồn Vnexpress

Diễn đàn Webketoan