Nghị định quy định chi tiết về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 25/07/2016 - 3273 lượt xem.

Ngày 25/01/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 07/2016/NĐ-CP.
Nghị định này áp dụng đối với thương nhân nước ngoài, Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định này.
Theo đó, quy định:
– Điều kiện cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện
– Điều kiện cấp giấy phép thành lập chi nhánh
– Thời hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh
– Hồ sơ cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
– Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
– Hồ sơ cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh
– Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh
– Các trường hợp không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh

Điểm đáng lưu ý:
Một thương nhân nước ngoài không được thành lập nhiều hơn một Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh có cùng tên gọi trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương(điều 3)
– Văn phòng đại diện, Chi nhánh không được cho mượn, cho thuê lại trụ sở(điều 28).
Người đứng đầu Văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau(điều 33):
+ Người đứng đầu Chi nhánh của cùng một thương nhân nước ngoài;
+ Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài khác;
+ Người đại diện theo pháp luật của thương nhân nước ngoài đó hoặc thương nhân nước ngoài khác
+ Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.
– Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau(điều 33):
+ Người đứng đầu Văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài khác;
+ Người đứng đầu Văn phòng đại diện của cùng một thương nhân nước ngoài;
+ Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực ngày 10/03/2016.
Nghị định này thay thế Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/07/2006.
Nghị định này bãi bỏ Điều 2 Nghị định số 120/2011/NĐ-CP .

Dowload nghị định: Tại đây

Diễn đàn Webketoan