Những chính sách thuế, bảo hiểm có hiệu lực từ tháng 05, tháng 06/2017

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 11/05/2017 - 14988 lượt xem.

Nhằm giúp độc giả có thể cập nhật đầy đủ những thay đổi mới, hôm nay Webketoan sẽ cập nhật những chính sách thuế, bảo hiểm quan trọng bắt đầu có hiệu lực từ tháng 05, tháng 06 năm 2017.

A. THUẾ

1. Nghị định 20/2017/NĐ-CP, hiệu lực từ 01/05/2017

Quy định mới về nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục xác định giá giao dịch liên kết; nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá của giao dịch liên kết và kê khai nộp thuế.

Giao dịch liên kết là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm: Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực; chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết.

2. Thông tư 28/2017/TT-BTC, hiệu lực 26/05/2017

Sửa đổi, bổ sung về quản lý, sử dụng, trích khấu hao TSCĐ đối với tài sản nhà hỗn hợp

          

 

3. Thông tư 31/2017/TT-BTC, hiệu lực 02/06/2017

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 99/2016/TT-BTC, rút ngắn thời gian Kho bạc Nhà nước thực hiện hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế từ 03 ngày xuống còn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu NSNN do cơ quan thuế chuyển đến.

Ngoài ra, theo thông tư này thì cơ quan thuế sẽ công khai thêm về thời điểm kho bạc nhà nước chi hoàn thuế cho người nộp thuế trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế.

4. Thông tư 37/2017/TT-BTC, hiệu lực 12/06/2017

Sửa đổi nhiều quy định về hóa đơn:

+ Rút ngắn thời gian gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất từ 05 ngày xuống 02 ngày trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn;

+ Rút ngắn thời gian cơ quan thuế phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in, thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in từ 5 ngày xuống 2 ngày khi nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp;

+ Bỏ quy định phải kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, tình hình kê khai nộp thuế để căn cứ bán hóa đơn lần sau cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh.

B. BẢO HIỂM

1. Quyết định 595/QĐ-BHXH, hiệu lực 01/05/2017

– Thay thế quyết định 959/QĐ-BHXH, hướng dẫn về hồ sơ, quy trình nghiệp vụ, quyền và trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị và cơ quan bảo hiểm xã hội trong thực hiện thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp, ghi, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

– Quy định đối tượng được miễn đóng BHXH:

+ Người lao động là người giúp việc gia đình cho dù ký hợp đồng không xác định thời hạn hay từ 3 tháng trở lên….vẫn được miễn đóng BHXH.
+ Người lao động mà đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và trợ cấp hằng tháng.

2. Nghị định 44/2017/NĐ-CP, hiệu lực 01/06/2017

Giảm mức đóng BHXH cho người sử dụng lao động:

– Bắt đầu từ 01/06/2017, mức đóng BHXH của người sử dụng lao động sẽ là 17.5% (giảm 0.5% so với mức đóng hiện nay là 18%). Tức tổng mức đóng BHXH, BHYT, BHTN của riêng người sử dụng lao động là 21.5%.

– Theo hướng dẫn của BHXH TP.HCM (1684/HD-BHXH), đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động và đã đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại đơn vị khác thì lập danh sách riêng chỉ đóng 0.5% cho các đối tượng này.

Diễn đàn Webketoan