Những hình thức xử phạt hành chính về kế toán tháng 05/2018

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 07/06/2018 - 6145 lượt xem.

Từ tháng 05/2018, Khi Nghị định 105/2013/NĐ-CP hết hiệu lực thay thế vào đó là Nghị định 41/2018/NĐ-CP.

Để cho những bạn làm kế toán có thể dễ dàng nắm bắt quy định mới, Webketoan đã cập nhật những hình thức xử phạt hành chính mới về kế toán theo từng chuyên đề vi phạm như sau (nhấn vào từng vi phạm để xem bài biên tập chi tiết trên trang tư vấn):

Diễn đàn Webketoan