Nợ phải thu khó đòi – thiếu hồ sơ, chứng từ sẽ không được chấp nhận

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 27/04/2016 - 9639 lượt xem.

Căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 2 và Điều 6 Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009
Doanh nghiệp được trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi nếu doanh nghiệp:
+ Có các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán, được ghi trên:
• Hợp đồng kinh tế
• Các khế ước vay nợ hoặc các cam kết nợ khác

+ Khoản nợ phải có chứng từ gốc, có đối chiếu xác nhận của khách nợ về số tiền còn nợ, bao gồm:

  • Hợp đồng kinh tế, 
  • Khế ước vay nợ,
  • Bản thanh lý hợp đồng
  • Cam kết nợ, đối chiếu công nợ và các chứng từ khác.

Như vậy, doanh nghiệp chỉ được trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi nếu có khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán, có đầy đủ, hồ sơ chứng từ quy định ở trên.

Nguồn tham khảo: Công văn 920/TCT-TS, ngày 09/03/2016

Diễn đàn Webketoan