Nội dung hợp đồng lao động

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 25/10/2019 - 1397 lượt xem.

Nội dung hợp đồng lao động 1. Tên và địa chỉ của người sử dụng lao động được quy định như sau: a) Tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh…