Phản ảnh, kiến nghị trực tuyến vướng mắc trong lĩnh vực lao động – xã hội từ Tháng 03/2018

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 06/04/2018 - 5039 lượt xem.

Ngày 12/03/2018, Bộ lao động Thương Binh và Xã Hội ban hành quyết định 267/QĐ-LĐTBXH.

Theo Quyết định này, khi phát sinh những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính
sách, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động – xã hội, doanh nghiệp, cá nhân có thể gửi phản ánh, kiến nghị trực tuyến đến Văn phòng Chính phủ hoặc Bộ LĐTB&XH thông qua các địa chỉ:

+ http://nguoidan.chinhphu.vn
+ http://doanhnghiep.chinhphu.vn
+ http://phananhkiennghi.molisa.gov.vn

Nội dung phản ánh, kiến nghị

– Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

– Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

– Phản ánh, kiến nghị các giải pháp, sáng kiến nhằm ban hành những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội có tác động đến người dân, doanh nghiệp.

– Nội dung phản ánh, kiến nghị phải được sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Có đầy đủ thông tin về tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của người dân, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị.

Không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn, giải đáp pháp luật.

Điều đặc biệt là Nội dung phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và trả lời của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên Hệ thống thông tin có giá trị như văn bản giấy.

Diễn đàn Webketoan