Phí bảo hiểm không bắt buộc không tính thuế TNCN

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 04/10/2016 - 8901 lượt xem.

Căn cứ: Khoản 3, Điều 11; Khoản 1, Điều 25, Thông tư 92/2015/TT-BTC

Theo đó:

Bảo hiểm sức khỏe không bắt buộc được miễn thuế TNCN

Bảo hiểm sức khỏe không bắt buộc được miễn thuế TNCN

Trường hợp doanh nghiệp mua cho người lao động bảo hiểm sức khỏe không bắt buộc hoặc các loại bảo hiểm không bắt buộc khác nếu không có tích lũy về bảo hiểm (kể cả trường hợp mua bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam) thì từ 30/07/2015 trở đi khoản tiền phí mua bảo hiểm này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động theo quy định.

Bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm gồm các sản phẩm bảo hiểm như: bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm tử kỳ (không bao gồm sản phẩm bảo hiểm tử kỳ có hoàn phí),…

Nguồn tham khảo:
Công văn 4347/TCT-TNCN, ngày 20/09/2016
Công văn 6219/CT-TTHT, ngày 02/08/2016

Diễn đàn Webketoan