Quá thời hạn nộp hồ sơ có được trợ cấp thất nghiệp?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 22/08/2017 - 4155 lượt xem.

Bà Lê Thị Thu (TP. Hồ Chí Minh) đóng BHXH từ tháng 9/2015 đến tháng 4/2016, sau đó nghỉ thai sản. Bà đóng tiếp BHXH từ tháng 12/2016 đến tháng 4/2017. Bà Thu hỏi, bà có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp không?
Về vấn đề này, BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 49 Luật Việc làm như sau:

– Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

– Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, hợp đồng xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc hợp đồng làm việc.

Căn cứ vào thông tin bà cung cấp thì tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 13 tháng đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, do thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đến tháng 4/2017 đã hết thời hạn nộp hồ sơ nên không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu cho lần đóng tiếp theo.

Nguồn: Chinhphu.vn

Lưu ý:

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp:

1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:
a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
b) Quyết định thôi việc;
c) Quyết định sa thải;
d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;
đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

3. Sổ bảo hiểm xã hội.

(Nghị định 28/2015/NĐ-CP)

Xem thêm tổng quan về trợ cấp thất nghiệp: http://www.webketoan.vn/quy-trinh-thu-tuc-dang-ky-tro-cap-that-nghiep.html

 

Diễn đàn Webketoan