Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ cho bệnh viện

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 20/09/2013 - 10722 lượt xem.

Hiện nay, với áp lực công việc khám chữa bệnh của các bệnh viện ngày càng tăng, đòi hỏi Ban giám đốc phải xây dựng hệ thống quản lý và kiểm soát công việc phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm các sai sót trong việc khám chữa bệnh, nâng hình ảnh và uy tín của dịch vụ y tế tại Việt Nam.

Chất lượng dịch vụ và giảm thiểu các sai sót trong dịch vụ y tế không thể hoàn thành bằng chỉ kinh nghiệm hoặc chuyên môn mà còn ở vai trò của hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ.

Trên tinh thần đó, ngày 23/8/2013, Viện FMIT đã tổ chức hội thảo “Quản lý Rủi ro và Kiểm soát Nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO®” dành cho các bệnh viện. Tham dự hội thảo là uản lý và lãnh đạo cấp cao của các bệnh viện: Bệnh Viện Nhân Dân 115, Bệnh Viện Hoàn Mỹ, Bệnh Viện Mắt TP.HCM, Bệnh viện Phú Nhuận,v.v.

Buổi hội thảo diễn ra sôi nổi với nội dung xoay quanh các vấn đề thực tế về quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ tại các bệnh viện đang gặp phải, giới thiệu chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ cho các bệnh viện.

Đây là buổi hội thảo theo chuyên ngành được tiến hành tổ chức theo định kỳ. Viện FMIT sẽ tổ chức thường xuyên các buổi hội thảo chuyên sâu theo từng chuyên ngành như: tài chính ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất, dược phẩm, logistic, … hàng tháng.

Hội thảo tiếp theo tổ chức vào ngày 26/09/2013, với hai chuyên đề.Từ 8:30 – 11h30, chuyên đề: “Quản lý Rủi ro và Kiểm soát Nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO®” ; Từ 14h – 16:30,  chuyên đề  “ Lập kế hoạch và kiểm soát dự án theo chuẩn quốc tế PMI®”. Các công ty quan tâm vui lòng liên hệ: (08) 3930 1724; Email: exchange@fmit.vn .

 jgjg

(BP đưa tin) – HCMC 20.09.2013

 

Diễn đàn Webketoan