Quy định đóng BHXH bắt buộc đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ ngày 01/12/2018

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 13/11/2018 - 3211 lượt xem.

Từ 01/12/2018 khi  Nghị định 143/2018/NĐ-CP có hiệu lực, kéo theo đó là những quy định mới về bhxh bắt buộc đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được thi hành.

Nghị định này quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Cụ thể:

1. QUY ĐỊNH CHUNG


Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam sẽ thực hiện tất cả các chế độ sau đây: ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất

+  Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ

+  Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 187 của Bộ luật Lao động.

2. CHẾ ĐỘ BHXH

Nhìn chung, các chế độ BHXH được hưởng cũng tương tự như người lao động việt nam

Riêng chế độ BHXH 1 lần thì được hưởng nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

–  Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định trong Nghị định mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;

– Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

– Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Nghị định nhưng không tiếp tục cư trú tại Việt Nam;

– Người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn.

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng khi không tiếp tục cư trú tại Việt Nam có thể ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Trường hợp có nguyện vọng thì được giải quyết hưởng trợ cấp một lần.

3. MỨC ĐÓNG VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÓNG

*** Người lao động

Thời gian đóng: từ 01/01/2022

Mức đóng: hàng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

*** Người sử dụng lao động:

Hàng tháng đóng:

– 3% vào quỹ ốm đau và thai sản
– 5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
– 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Chi tiết hơn:

Thời gian Người lao động Người sử dụng lao động

Từ 01/12/2018
1.5% BHYT – 3% vào quỹ ốm đau và thai sản

– 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– 3% BHYT

 

 

Từ 01/01/2022

– 1.5% BHYT

 

– 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

– 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

– 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

– 3% BHYT

– 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất

 

Người lao động mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động và thuộc diện áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì người lao động và người sử dụng lao động chỉ đóng bảo hiểm xã hội đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên. Riêng tham gia vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người sử dụng lao động phải đóng theo từng hợp đồng lao động đã giao kết.

Xem chi tiết Nghị định tại Trang tư vấn theo link: http://tuvan.webketoan.vn/entry/1540/

 

 

Diễn đàn Webketoan