Quy định mới về hoạt động khuyến mại (Phần 2)

Đăng bởi: Phạm Hằng - Wednesday 04/07/2018 - 6907 lượt xem.

Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa dịch vụ được khuyến mại

Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ ngay trước thời gian khuyến mại trừ các trường hợp tổ chức chương trình khuyến mại tập trung (giờ, tuần, tháng, mùa khuyến mại) theo quy định thì được giảm giá tối đa là 100%.

Tuy nhiên không áp dụng hạn mức giảm giá tối đa khi thực hiện giảm giá cho các loại hàng hóa dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước, hàng hóathực phẩm tươi sống; hàng hóa dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất kinh doanh.

Khuyến mại bằng hình thức giảm giá

bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trước đó trong thời gian khuyến mại đã thông báo.

Tổng thời gian thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá không được vượt quá 120 ngày trong một năm với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ. (Quy định trước đây là không được vượt quá 90 ngày/ năm; một chương trình khuyến mại không được vượt quá 45 ngày)

Thông báo hoạt động khuyến mại

Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở công thương nơi tổ chức khuyến mại tối thiểu trước 3 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện, ngày ghi trên giấy nếu nộp trực tiếp, ngày gửi qua thư điện tử…)

Nếu chương trình khuyến mạitổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng, bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website trực tuyến thì không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại

Đăng ký hoạt động khuyến mại

Tại Sở Công thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi được thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tại Bộ Công thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo hình thức khác.

Thời gian giải quyết đăng ký: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện, ngày ghi trên giấy nếu nộp trực tiếp, ngày gửi qua thư điện tử…).

Xem chi tiết Nghị định 81/2018/NĐ-CP tại đây

Diễn đàn Webketoan