Quy trình công khai các bước giải quyết khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại của người nộp thuế tại cơ quan thuế

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 09/11/2017 - 10432 lượt xem.

Ngày 24/10/2017, Bộ tài chính 1848/QĐ-TCT

Theo quyết định này, các thông tin khiếu nại sẽ tự động được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử ngành Thuế tại chuyên mục “Công khai thông tin các bước giải quyết khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại của người nộp thuế”.


Thời hạn giải quyết khiếu nại ít nhất là 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo

Các nội dung đăng tải công khai bao gồm: thông tin tiếp nhận đơn, văn bản trả lời trong quá trình giải quyết, kết quả giải quyết khiếu nại ….

Cơ quan thuế sẽ gửi Thông báo (mẫu 01/KN-MS) về mã tra cứu và mật khẩu tra cứu hồ sơ đến người khiếu nại để tra cứu quá trình giải quyết tại chuyên mục “Công khai thông tin các bước giải quyết khiếu nại” trên Cổng TTĐT ngành Thuế. Thông báo này sẽ được gửi kèm theo văn bản trả lời khi phân loại xử lý đơn khiếu nại.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quy trình ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Tải quyết định: tại đây

Diễn đàn Webketoan