Quy trình mới về thanh toán phí giám định y khoa đối với người đã được giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, hưu trí, tuất hàng tháng và trợ cấp BHXH 1 lần

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 27/03/2017 - 7019 lượt xem.

Ngày 14/03/2017, BHXH TP.HCM vừa ra thông báo 496/TB-BHXH, ban hành Quy trình 611.

Quy trình này ban hành ra với mục đích giải quyết thanh toán phí GĐYK đối với người lao động, thân nhân người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động mà kết quả đủ điều kiện hưởng BHXH, cụ thể:

– Người bị tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) lần đầu hoặc người bị TNLĐ, BNN nhiều lần được doanh nghiệp giới thiệu đi khám giám định và đủ điều kiện hưởng chế độ TNLĐ, BNN.

  Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

– Người bị TNLĐ, BNN mà thương tật, bệnh tật tái phát chủ động đi khám giám định đủ điều kiện hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN ở mức cao hơn; người lao động khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị BNN thuộc danh mục BNN do Bộ Y tế ban hành mà phát hiện bị BNN trong thời gian quy định kết quả khám giám định đủ điều kiện hưởng chế độ BNN.

– Người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc, người chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu, người tham gia BHXH tự nguyện chủ động đi khám giám định đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng, hưởng trợ cấp BHXH một lần.

– Thân nhân của những người sau đây chủ động đi khám giám định và đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng:

+ Người đang đóng BHXH bắt buộc;
+ Người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc;
+ Người chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu;
+ Người tham gia BHXH tự nguyện;
+ Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng mà chết từ ngày 1/1/2016.
Thời gian trả kết quả: 4 ngày làm việc.

Hồ sơ: Phiếu giao nhận hồ sơ 611.


Ngày áp dụng: 17/03/2017

Phiếu giao nhận hồ sơ trên áp dụng tại TP.HCM, các tỉnh thành khác căn cứ theo hướng dẫn tại Công văn 4644/BHXH-CSXH, ngày 18/11/2016.

Diễn đàn Webketoan