Sẽ không được xuất cảnh nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 09/08/2013 - 9065 lượt xem.

Ngày 22/7/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

Theo hướng dẫn tại Nghị định này, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh phải hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Các cá nhân này phải có xác nhận của cơ quan quản lý thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm dừng việc xuất cảnh của cá nhân chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế khi có thông báo từ cơ quan thuế. Qui định trên thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ trong việc nâng cao tính tuân thủ luật thuế Thu nhập cá nhân. Do vậy, trước khi xuất cảnh, các công ty và các cá nhân nên rà soát lại việc kê khai và nộp thuế để đảm bảo mình đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và tránh việc dừng xuất cảnh theo yêu cầu của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. 

 

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Nguồn DĐDN

Diễn đàn Webketoan