Sẽ không thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi trong năm 2017

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 17/05/2017 - 4186 lượt xem.

Đây là nội dung được chú ý tại Nghị quyết 379/2017/UBTVQH14, ban hành vào ngày 04/05/2017

Đưa ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 các dự án sau đây:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động;
– Luật Biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện.

Như vậy kèm theo đó là một số chính sách có lợi của Người lao động đã không được thông qua như:

Tăng lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
Được nghỉ ít nhất 60 phút để ăn uống (Luật hiện hành được nghỉ ít nhất 30 phút)

Bên cạnh đó Bộ Luật lao động sửa đổi cũng đã bãi bỏ một số quyền lợi dành cho người lao động nữ như:

– Trong thời kỳ hành kinh sẽ không còn được nghỉ 30 phút mỗi ngày
– Có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi sẽ không còn được nghỉ 60 phút mỗi ngày.
(Điều 155)

Diễn đàn Webketoan