Sẽ xóa nợ thuế trước ngày 1/7/2007

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 05/08/2013 - 9335 lượt xem.

Bộ Tài chính đang soạn thảo Thông tư hướng dẫn xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1.7.2007.

Theo dự thảo, tiền thuế được xóa bao gồm thuế môn bài, thuế doanh thu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế nhà đất, thuế lợi tức, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thuế tài nguyên và thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Các đối tượng được xóa nợ bao gồm hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp nhà nước đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa và doanh nghiệp nhà nước thực hiện giao, bán theo quy định.

 

Nguồn DĐKT Việt Nam

Diễn đàn Webketoan