Sửa đổi, bổ sung một số điều về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuế mặt nước từ 01/01/2018

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Saturday 18/11/2017 - 3671 lượt xem.

Ngày 14/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2017/NĐ-CP

Nghị định này sửa đổi, bổ sung 2 Nghị định:

– Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về thu tiền sử dụng đất

– Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

                                                Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Theo đó, đã sửa đổi, bổ sung một số quy định đáng chú ý sau:
– Trình tự, thủ tục xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất (Điều 3)
– Thu tiền sử dụng đất khi Chuyển mục đích sử dụng từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài có nguồn gốc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 sang đất ở để thực hiện dự án đầu tư từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 trở về sau (Điều 2)

– Xử lý tiền sử dụng đất đã được miễn giảm khi chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (điều 2)
– Trình tự, thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất đối với dự án nhà ở xã hội (Điều 2)
– Trình tự, thủ tục miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước,….
….
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Tải Nghị định: Tại đây

Diễn đàn Webketoan