Sửa đổi quy định đăng ký doanh nghiệp mới

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 31/08/2018 - 5385 lượt xem.

Vừa qua, ngày 23/08/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP, Nghị định này sửa đổi một số điều về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể sửa đổi Nghị định 78/2015/NĐ-CP.


Một số điểm chú ý của Nghị định như sau:

– Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Khoản 1, Điều 1)

– Văn bản ủy quyền cá nhân khác thực hiện thay thủ tục đăng ký doanh nghiệp cũng không bắt buộc phải công chứng, chứng thực (khoản 2 Điều 1).

– Theo khoản 5 Điều 1, Doanh nghiệp có thể đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khác, trừ trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật.

– Đối với địa điểm kinh doanh, Nghị định đã bỏ quy định khống chế chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh (khoản 9 Điều 1).

– Thủ tục thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp có thể thực hiện trực tuyến qua mạng và không cần nộp thêm hồ sơ giấy đến Phòng ĐKKD (khoản 10 Điều 1).

Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/10/2018.

Xem chi tiết Nghị định tại Trang tư vấn: TẠI ĐÂY

 

Diễn đàn Webketoan