Tài liệu học, ôn tập, thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề 2013

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 19/07/2013 - 18469 lượt xem.

Để thuận tiện cho việc giảng dạy, học tập và ôn thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2013, thực hiện Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 9/8/2012 Quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán, Bộ Tài chính tổ chức biên soạn “Tài liệu học, ôn tập, thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề”, gồm 2 quyển:

Gồm 05 chuyên đề áp dụng cho người dự thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề.

Gồm 03 chuyên đề áp dụng cho người dự thi kiểm toán viên.

Tài liệu được biên soạn, thẩm định bởi các giáo sư, tiến sỹ, chuyên gia của Bộ Tài chính, của giảng viên các Trường Đại học lớn và đã được Bộ Tài chính phê duyệt lưu hành sử dụng cho kỳ thi năm 2013.

Đây là tài liệu sử dụng cho việc học, ôn tập, thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2013.

Tài liệu đã được sửa đổi, bổ sung cập nhật đến 30/3/2013.

Đối với những người đã có chứng chỉ kiểm toán viên do tổ chức nước ngoài cấp có nguyện vọng thi sát hạch để lấy chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam sẽ ôn tập theo các chuyên đề tương ứng nêu trên (Tài liệu ôn thi giống như thi kiểm toán viên trong nước).

Các học viên có thể khai thác tài liệu này từ website của Bộ Tài chính tại địa chỉ: www.mof.gov.vn.

hoặc download tại thư viện Webketoan

+ Quyển 1 – Tài liệu ôn thi CCHN 2013

+ Quyển 2 – Tài liệu ôn thi CCHN 2013

 

Trích nguồn Web Bộ Tài Chính

Diễn đàn Webketoan