Tài liệu ôn tập thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2018

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 11/06/2018 - 8124 lượt xem.

Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán thông báo tài liệu ôn tập thi kiểm toán viên và kế toán viên áp dụng năm 2018.

Gồm 7 chuyên đề:

–  Chuyên đề 1: pháp luật về kinh tế và luật doanh nghiệp
–  Chuyên đề 2: tài chính và quản lý tài chính nâng cao
–  Chuyên đề 3: thuế và quản lý thuế nâng cao
–  Chuyên đề 4: kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao
–  Chuyên đề 5: kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao
– Chuyên đề 6 : phân tích hoạt động tài chính nâng cao
– Chuyên đề 7: ngoại ngữ (tiếng anh)

07 chuyên đề được viết chi tiết trên bản word.

Tải trên trang tư vấn : TẠI ĐÂY.

 

 

 

Diễn đàn Webketoan