Tăng lương tối thiểu vùng năm 2015

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 14/11/2014 - 31963 lượt xem.

Ngày 11 tháng 11 năm 2014 Chính phủ đã ban hành Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.

Theo Nghị Định 103/2014/NĐ-CP mức lương tối thiểu sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 chia theo 4 vùng I, II, III, IV cụ thể như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2014

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2015

I

2.700.000  đồng/tháng

3.100.000 đồng/tháng

II

2.400.000  đồng/tháng

2.750.000 đồng/tháng

III

2.100.000  đồng/tháng

2.400.000 đồng/tháng

IV

1.900.000  đồng/tháng

2.150.000 đồng/tháng

tien-mat

Theo Nghị định này, mức lương tối thiểu vùng quy định như trên là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiền lương. Theo đó, mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Đồng thời, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề  nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động

Nghị định 103/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015

Xem toàn bộ văn bản và download về tại đây: http://forum.webketoan.vn/

Diễn đàn Webketoan