Tặng quà bằng voucher, phiếu mua hàng không theo quy định của pháp luật về thương mại có được tính vào chi phí hợp lý?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 13/06/2016 - 5096 lượt xem.

Căn cứ:
– Khoản 5, Điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC
– Khoản 1,2, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC
– Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC
– Công văn 81528/CT-HTr, ngày 21/12/2015

Theo đó:
• Về thuế GTGT:
Khi tặng quà bằng voucher, phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ chưa phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ do đó đơn vị không phải lập hóa đơn, đơn vị căn cứ vào mục đích chi tiền để lập chứng từ chi theo quy định.

• Về thuế TNDN:

Trường hợp doanh nghiệp có thực hiện các hình thức tặng quà cho khách hàng nhằm mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và phù hợp quy định của pháp luật thương mại thì đơn vị được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với các khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
Mức chi khống chế:
Trước năm 2015 chi phí quà tặng bị khống chế mức chi không quá 15% tổng số chi được trừ theo quy định tại điểm 2.21 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC. Tuy nhiên, kể từ năm 2015 trở đi, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC đã gỡ bỏ mức khống chế đối với khoản chi phí này.

Nguồn tham khảo: Công văn 2329/TCT-CS, ngày 30/05/2016

Diễn đàn Webketoan