Thanh toán bù trừ cần những chứng từ gì để đủ điều kiện khấu trừ thuế đầu vào?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 06/07/2016 - 17015 lượt xem.

Căn cứ:
– Khoản 4, Điều 15, Thông tư 219/2013/TT-BTC
– Khoản 10, Điều 1, Thông tư 26/2015/TT-BTC

Theo đó:

*Bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa bán ra để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào cần:

– Quy định cụ thể trong hợp đồng
– Có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ mua vào với hàng hóa, dịch vụ bán ra.
Trường hợp bù trừ công nợ qua bên thứ ba phải có biên bản bù trừ công nợ của ba (3) bên làm căn cứ khấu trừ thuế|

*Bù trừ công nợ như vay, mượn tiền; cấn trừ công nợ qua người thứ ba để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào cần:

– Quy định cụ thể trong hợp đồng
– Phải có hợp đồng vay, mượn tiền dưới hình thức văn bản được lập trước đó
– Có chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của bên cho vay sang tài khoản của bên đi vay đối với khoản vay bằng tiền bao gồm cả trường hợp bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với khoản tiền mà người bán hỗ trợ cho người mua, hoặc nhờ người mua chi hộ.

Tham khảo thêm:

Công văn 1169/CT-TTHT, ngày 04/02/2016
Công văn đề cập đến trường hợp ký hợp đồng thuê tài sản. Hàng tháng xuất hóa đơn cho công ty cho bên thuê

Công văn 3428/CT-TTHT, ngày 15/04/2016
Công văn đề cập đến trường hợp ký hợp đồng mua bán với khách hàng, sau khi ký hợp đồng công ty có chi hỗ trợ chi phí bán hàng và khi thanh toán tiền mua hàng với khách hàng thực hiện cấn trừ tiền mua hàng với khoản chi phí hỗ trợ này.

Diễn đàn Webketoan