Thí điểm khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 13/10/2016 - 4780 lượt xem.

Ngày 04/10/2016, Bộ Tài Chính ban hành Quyết định 2128/QĐ-BTC.

Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình thí điểm khai thuế GTGT, thuế TNCN điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân.

Quy trình này nhằm mục đích hướng dẫn, hỗ trợ, quản lý NNT trong việc đăng ký sử dụng tài khoản giao dịch thuế, khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân theo quy định tại Thông tư 110/2015/TT-BTC, Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Phạm vi áp dụng thí điểm:
– Hà Nội
– TP.HCM

Thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 11/2016 đến hết tháng 12/2017.

Cá nhân thực hiện khai thuế điện tử đảm bảo các điều kiện thực hiện giao dịch thuế điện tử theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC. Các nội dung khác được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Tải Quyết định: Tại đây

Diễn đàn Webketoan