Thời điểm lập hóa đơn điện tử và xác định thuế GTGT đối với dịch vụ

Đăng bởi: tuvan - Friday 11/10/2019 - 200 lượt xem.

Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với dịch vụ Trích khoản 2 Điều 7 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Điều 7. Thời điểm lập hóa đơn điện tử 2. Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với…