Thời gian, địa điểm thi và danh sách thí sinh danh sách thí sinh dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2017

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 31/08/2017 - 3524 lượt xem.

Hội đồng thi cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2017 thông báo (Thông báo 78/TB-HĐT) về thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi và danh sách thí sinh dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2017 như sau:

1. Thời gian thi: Chiều ngày 23/9/2017 và ngày 24/9/2017:

– Chiều ngày 23/9/2017: Thí sinh có mặt tại địa điểm khai mạc kỳ thi lúc 13 giờ 30 phút.

– Sáng ngày 24/9/2017: thi môn Pháp luật về thuế. Thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 07 giờ 00 phút.

– Chiều ngày 24/9/2017: thi môn Kế toán. Thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 13 giờ 30 phút.

2. Địa điểm:

Tại Hà Nội: Nhà H5 khu A, Học viện Kỹ thuật quân sự, số 236 Hoàng Quốc Việt (số cũ 100 đường Hoàng Quốc Việt), Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Khai mạc kỳ thi tại Hội trường S5.

Tại Tp Hồ Chí Minh: Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan, Số B2/1A đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Khai mạc kỳ thi tại Hội trường HTA.

3. Danh sách thí sinh: theo Quyết định số 160/QĐ-HĐT ngày 29/8/2017 của Chủ tịch Hội đồng thi về việc phê duyệt danh sách đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi, đủ điều kiện miễn thi kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2017 (Xem file đính kèm).

4. Lưu ý:

– Thông báo này thay cho giấy báo thi. Hội đồng thi không gửi giấy báo thi đến từng thí sinh.

– Đề nghị thí sinh có mặt làm thủ tục và dự thi đúng giờ, mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (hoặc hộ chiếu – đối với người nước ngoài). Thí sinh nhận phiếu dự thi khi đến làm thủ tục dự thi.

– Thí sinh kiểm tra thông tin của mình trong danh sách đã được đăng tải kèm theo thông báo này. Trường hợp thông tin của thí sinh có sai sót so với hồ sơ đã nộp cho Hội đồng thi, đề nghị thí sinh liên hệ với Hội đồng thi trước ngày 05/9/2017 theo số điện thoại: 024.39727772 hoặc 024.39727738.

– Danh sách thí sinh từng phòng thi được niêm yết tại địa điểm thi vào chiều ngày 23/9/2017.

Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2017 trân trọng thông báo./.

Tài liệu đính kèm gồm:

1. Quyết định số 160/QĐ-HĐT ngày 29/8/2017 v/v phê duyệt danh sách thí sinh dự thi, danh sách không đủ điều kiện dự thi, danh sách đủ điều kiện miễn thi kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2017;

2. Danh sách thí sinh dự thi Môn Pháp luật về Thuế (Tại khu vực thi: TP HCM);

3. Danh sách thí sinh dự thi Môn Pháp luật về Thuế (Tại khu vực thi: Hà Nội)

4. Danh sách thí sinh dự thi Môn Kế Toán (Tại khu vực thi: Hà Nội);

5. Danh sách thí sinh dự thi Môn Kế Toán (Tại khu vực thi: TP HCM);

6.Danh sách thí sinh dự thi Hai môn Pháp luật về Thuế và Kế Toán (Tại khu vực thi: Hà Nội);

7.Danh sách thí sinh dự thi Hai môn Pháp luật về Thuế và Kế Toán (Tại khu vực thi: TP HCM);

8.Danh sách các trường hợp đủ điều kiện Miễn thi kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2017;

9.Danh sách các trường hợp không đủ điều kiện dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2017.

Tải Tài liệu đính kèm : Quyết định và danh sách thí sinh

Nguồn: Tổng cục thuế

Diễn đàn Webketoan