Thời gian khấu hao TSCĐ – lưu ý đối với TSCĐ đã qua sử dụng

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 16/03/2017 - 26057 lượt xem.

Thường thì một số độc giả làm kế toán hay áp dụng nguyên khung khấu hao tại Phụ lục 1 của Thông tư 45/2013/TT-BTC để tính cho mọi TSCĐ mua về mà ít quan tâm chúng mới hay để được hưởng chính sách ghi nhận thời gian khấu hao dưới mức quy định của TSCĐ mới.

                        Ảnh trích một phần từ Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BTC

Nhưng đối với các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp vận tải, hay mua lại xe tải lẫn nhau, sẽ xuất hiện hiện tượng này thường xuyên, và như vậy độc giả có thể áp dụng chính sách dưới đây:

Căn cứ quy định: Khoản 2 Điều 10 Thông tư 45/2013/TT-BTC
Theo đó:

Đối với tài sản cố định đã qua sử dụng, thời gian trích khấu hao của tài sản cố định được xác định như sau:

Trong đó: Giá trị hợp lý của TSCĐ là giá mua hoặc trao đổi thực tế (trong trường hợp mua bán, trao đổi), giá trị còn lại của TSCĐ hoặc giá trị theo đánh giá của tổ chức có chức năng thẩm định giá (trong trường hợp được cho, được biếu, được tặng, được cấp, được điều chuyển đến ) và các trường hợp khác.

Nguồn: Khong Minh – BĐH Webketoanfacebook

Diễn đàn Webketoan