Thời hạn nộp quyết toán thuế năm 2017 kéo dài đến ngày 02/04/2018

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 22/03/2018 - 25116 lượt xem.

Căn cứ:

– Khoản 2, Điều 32 Luật quản lý thuế
Điều 32. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế
……………..
2. Đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm:
………………
c) Chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm.

– Khoản 4, Điều 8, Thông tư 156/2013/TT-BTC
Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

– Bài viết trên trang Tổng cục thuế (1): https://goo.gl/vFz14m
– Bài viết trên trang Tổng cục thuế (2) : https://goo.gl/oRQMhU

Theo đó:

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính – đối với năm dương lịch là ngày 31/3. Tuy nhiên 31/3 năm nay là thứ 7 nên ngày hết hạn nộp hồ sơ quyết toán là ngày 2/4/2018 (thứ hai)

Như vậy, doanh nghiệp không cần có công văn của Tổng cục thuế thông báo, áp dụng theo quy định trên thì ngày 02/04/2018 là hạn cuối cùng của kỳ quyết toán thuế năm 2017.

Vừa qua, tại buổi họp báo chuyên đề về Quyết toán thuế TNDN và TNCN năm 2017 vào chiều ngày 20/03/2018 đại diện Tổng cục Thuế đã đưa ra một số lưu ý khi người nộp thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN và thuế TNDN.


Bà Lý Thị Hoài Hương – Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế TNCN cho biết, khi quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế cần lưu ý về giảm trừ gia cảnh để tránh thiệt thòi.

Với trường hợp giảm trừ gia cảnh cho bản thân, có 2 vấn đề cần phải lưu ý, đó là người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập thì lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi. Trong kỳ tính thuế, cá nhân cư trú chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân, hoặc tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được tính đủ 12 tháng nếu thực hiện quyết toán thuế theo quy định.

Khi tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, điều kiện được tính giảm trừ gia cảnh là người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng, thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người phụ thuộc.

Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế, thì được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Ông Nguyễn Quý Trung – Phó Vụ trưởng Vụ chính sách (Tổng cục Thuế) cũng lưu ý về chính sách thuế TNDN, đặc biệt là khi tính vào chi phí được trừ và không được trừ. Theo ông Trung, pháp luật hiện hành quy định phần chi vượt mức 3 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Diễn đàn Webketoan